Bredband till alla lägenheter!

Informationsmöte i föreningslokalen den 18 nov. kl. 17.30

Föreningen har beslutat att investera i bredband via fiber till samtliga lägenheter.

Valet på leverantör föll efter genomgång av offerter och utbud på Ownit AB.

i början av december kommer TMK Kommunikation som är underleverantör till Ownit att börja förbereda installationen med kabeldragning i källaren och trapphusen. TMK kommer att ha möjlighet att nyttja träningslokalen som lunch- och fikarum.

Från den 11 januari kommer installationer att börja i lägenheterna. Lägenhetsinnehavaren måste ge tillgång till lägenheten för installation av lösningen. Mer information kommer i brevlådan och på informationsmötet.

Ni kan läsa mer om tjänsterna hos www.ownit.se

Det som ingår i hyran är 100 Mbit/s bredband. Varje lägenhetsinnehavare kan sedan välja till högre hastighet, tv-tjänst, telefoni och säkerhetslösning från Ownit via separata avtal.

Leveransen av fiber/bredband påverkar inte nuvarande tjänster som ni eventuellt har avtal om. Men eftersom bredband från Ownit kommer att ingå i ”hyran” nästa år bör ni undvika att förlänga eller binda upp nya eller nuvarande lösningar med långa bindningstider kring bredband, fast telefoni och tv. Avvakta informationsmöten och mer information om tjänster och möjligheter med den lösningen som levereras via föreningen med hjälp av Ownit.