Förlängning av granskning – lämna in era synpunkter

Hej alla Nattugglor!

Nu har ni möjlighet att lämna in synpunkter på granskningen av förslaget till detaljplanen för Nattugglan 14. Synpunkterna måste vara inlämnade senast den 7 februari 2018. Här kan ni läsa om hur ni går tillväga: Förlängd granskning_Januari 2018. Er input är mycket viktig och värdefull!

Infon finns ven i hissarna och i tvättstugan, samt på vår kundwebb på Riksbyggen: https://kund.riksbyggen.se/Styrelse/Var-forening/Dokument/#/nya-detaljplan-nattugglan—information-till-medlemmar/. Där hittar ni även tidigare anslag.

Har ni frågor kontakta någon i detaljplanegruppen.

/Bästa hälsningar, detaljplanegruppen och styrelsen